Loader
R&D - Technosystem Sp. z o.o.
16733
page-template-default,page,page-id-16733,bridge-core-2.5.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-24.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

PROJEKTY

SUPREMO

 

PROCES WIELOASPEKTOWEGO TESTOWANIA ZŁOŻONYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

 

Umowa nr: POIR.01.01.01–00–0373/22-00 z dnia 9.02.2023 r.
Czas realizacji projektu: 01.12.2022 – 31.12.2023
Wartość projektu: 10 023 867,50 PLN
Dofinansowanie projektu z EFRR: 6 688 894,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej metodologii testowania złożonych urządzeń elektronicznych integrującej gromadzone w czasie rzeczywistym wyniki testów funkcjonalnych z pomiarami zjawisk fizycznych, takich jak promieniowanie elektromagnetyczne, emisja termiczna czy akustyczna. W trakcie projektu powstanie system ekspertowy oraz prototypowa linia testująca, w której skład wejdą pomiarowe stanowiska referencyjne oraz uniwersalne pomiarowe stanowisko produkcyjne.

 

Planowane efekty:

Wdrożenie procesu testowania poprodukcyjnego, wspieranego przez zaimplementowany w ramach projektu system ekspertowy, integrujący poszczególne elementy procesu oraz zapewniający analizę zbieranych danych. Rozszerzy to zakres usług ofertowanych przez Technosystem oraz poprawi jakość sprzedawanych produktów własnych (np. aparatura naukowa).

NESTER

 

Niskolatencyjny, skalowalny i synchroniczny system SDR

Technosystem Sp. z o.o. w okresie 5.01.2020 do 31.12.2022 realizuje projekt pn. „Niskolatencyjny, synchroniczny i skalowalny system SDR” w ramach konkursu Ścieżka dla  Mazowsza, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy nr MAZOWSZE/0152/19-00 zawartej w dniu 29.11.2019 r.

Spółka Technosystem jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi także Politechnika Warszawska. Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 283 925,00 zł, a wysokość dofinansowania projektu wynosi 8 557 820,00 zł. Koszty kwalifikowane Technosystem Sp. z o.o. wynoszą 7 470 175,00 zł, zaś dofinansowanie dla Spółki stanowi kwota 5 744 070,00 zł

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie i komercjalizacja modularnego systemu kontrolno-pomiarowego dla aplikacji wymagających bardzo szerokiego pasma RF, generacji złożonych sekwencji napięć (AWG) w sub-nanosekundowym reżimie czasowym oraz reakcji na zdarzenia w czasie poniżej 1us w tak istotnych aplikacjach jak komputery kwantowe, systemy telekomunikacyjne 5G, aplikacje radarowe, systemy testowania typu “hardware in the loop”.

 

Planowane efekty:

Rozbudowa portfolio oferowanych produktów o opracowywane w ramach projektu moduły elektroniczne oraz oferowanie usług produkcji, integracji i wdrażania złożonych systemów kontrolno-pomiarowych opartych o rozwijaną w trakcie prac projektowych technologię.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza