Loader
R&D
16733
page-template-default,page,page-id-16733,bridge-core-2.5.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-24.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

PROJEKTY

NESTER

Niskolatencyjny, skalowalny i synchroniczny system SDR

Technosystem Sp. z o.o. w okresie 5.01.2020 do 31.12.2022 realizuje projekt pn. „Niskolatencyjny, synchroniczny i skalowalny system SDR” w ramach konkursu Ścieżka dla  Mazowsza, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy nr MAZOWSZE/0152/19-00 zawartej w dniu 29.11.2019 r.

Spółka Technosystem jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi także Politechnika Warszawska. Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 283 925,00 zł, a wysokość dofinansowania projektu wynosi 8 557 820,00 zł. Koszty kwalifikowane Technosystem Sp. z o.o. wynoszą 7 470 175,00 zł, zaś dofinansowanie dla Spółki stanowi kwota 5 744 070,00 zł

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie i komercjalizacja modularnego systemu kontrolno-pomiarowego dla aplikacji wymagających bardzo szerokiego pasma RF, generacji złożonych sekwencji napięć (AWG) w sub-nanosekundowym reżimie czasowym oraz reakcji na zdarzenia w czasie poniżej 1us w tak istotnych aplikacjach jak komputery kwantowe, systemy telekomunikacyjne 5G, aplikacje radarowe, systemy testowania typu “hardware in the loop”.

 

Planowane efekty:

Rozbudowa portfolio oferowanych produktów o opracowywane w ramach projektu moduły elektroniczne oraz oferowanie usług produkcji, integracji i wdrażania złożonych systemów kontrolno-pomiarowych opartych o rozwijaną w trakcie prac projektowych technologię.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza